* унесите имејл адресу

имејл: *

Обавештење о обради података о личности

Подаци о личности* које сте оставили на овом сајту (имејл адреса) ће бити искоришћени искључиво за потребе Вашег информисања о Сајму студентске стручне праксе у јавној управи 2021 – 2022. који се организује 4. и 5. новембра.
База података у којој се налази Ваша имејл адресе смештена је на сервере Канцеларије за информационе технологије и електронске управе Владе Републике Србије. Базу података ће користити искључуво овлашћени представници Министарства државне управе и локалне самоуправи, као и представници ЕУ пројекта „Видљивост и комуницирање реформе јавне управе“ који су задужени за организовање Сајма студентске стручне праксе у јавној управи 2021 – 2022.
Након завршетка Сајма студентске стручне праксе у јавној управи 2021. – 2022. Ова база података ће бити избрисана и Ваша имејл адреса више неће бити у поседу организатора.
Овим потврђујем да сам сагласан/сагласна да се моја имејл адреса користи у наведене сврхе.
*Закон о заштити подазака о личности овако дефинише податке о личности: Податак о личности је сваки податак који се односи на физичко лице чији је идентитет одређен или одредив, непосредно или посредно, посебно на основу ознаке идентитета, као што је име и идентификациони број, података о локацији, идентификатора у електронским комуникационим мрежама или једног, односно више обележја његовог физичког, физиолошког, генетског, менталног, економског, културног и друштвеног идентитета.