Доц. др Александар Антић
Учитај више
Нема објава

О мени

ОБРАЗОВАЊЕ И ОСПОСОБЉАВАЊЕ:
Од 2004. год. до 2008. год.: „Прва крагујевачка гимназија“- природно-математички смер;
Од 2008. год. до 2012. год.: „Правни факултет у Крагујевцу“- општи смер;
16.04.2021. године на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу, одбранио сам докторску дисертацију под називом: „Специфичности радноправног положаја локалних службеника“.

РАДНО ИСКУСТВО:
Од 2009. год. до 2013. год.: Омладинска задруга „Крагујевац“- председник скупштине Омладинске задруге;
Од 11.07.2011. год до 11.10. 2011. год.: „Удружење понуђача Србије“ – пословни секретар и саветник за јавне набавке;
Од 2010. године до 2013. године : повремени волонтерски рад ради стицања практичних знања и пружања бесплатне правне помоћи социјално угроженом становништву у канцеларији за пружање бесплатних правних савета „Правна помоћ“;
Од 01.04.2012. до 01.12.2013. године, рад по уговору о делу за стечајног управника. Ангажован на административно - правним пословима у следећим привредним друштвима у стечају: „Предузеће за путеве Крагујевац“, Крагујевац, „ДП Филип Кљајић“, Крагујевац, „ГП Јастребац“ ,Крушевац, „Перале градња“ д.о.о, Крагујевац, „Агростил“д.о.о, Крагујевац, СП „Југопревоз“, Јагодина.
Од 01.12.2013. године до 01.10.2014. године, секретар средње стручне школе „Свети Архангел“.
Радни однос на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу заснован 01.10.2014. године у звању сарадника у настави.
У звање асистента на ужој радноправној научној области изабран 01.10.2018. године, а у звање доцента за ужу радноправну научну област 01.10.2021. године.
Од 01.11.2017. године одговорни уредник и правни саветник за област радних односа у привредном друштву „Образовни информатор“ доо, Београд.
Учествовао сам као предавач на више десетина стручних и научних скупова и као организатор великог броја научних и стручних скупова везаних за област радних односа у јавном и приватном сектору.
Радно сам ангажован као правни саветник више привредних друштава.
Власник сам консултантске агенције од 14.08.2017. године.

ОСТАЛО:
Миритељ сам у Републичкој агенцији за мирно решавање радних спорова.
Члан Удружења за радно и социјално право Републике Србије.

Члан од 09.2023.

Искуство

Корисник није унео ову информацију.

Образовање

Правни факултет - Универзитет у Крагујевцу
Право
доктор правних наука
04.2012. - 04.2021.

Филтери

Локација


Филтрирајте према датумуЋаскање