Univerzitet u Kragujevcu – raspisan konkurs za studentsku stručnu praksu u javnoj upravi 23/24

Za studente Univerziteta u Kragujevcu na raspolaganju je preko 80 mesta za stručnu praksu u 13 organa javne uprave. Rok za prijavu je 26. januar 2024. godine

Univerzitet u Kragujevcu – raspisan konkurs za studentsku stručnu praksu u javnoj upravi 23/24

Univerzitet u Kragujevcu, u skladu sa Programom saradnje u pružanju podrške javne uprave visokoškolskim ustanovama za 2023/24. godinu, zaklјučenim između Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Univerziteta, raspisuje

Konkurs za obavlјanje studentske stručne prakse u organima državne uprave i lokalne samouprave za studente fakulteta Univerziteta u Kragujevcu za akademsku 2023/24. godinu.

Stručna praksa se realizuje u toku akademske 2023/24. godine, u periodu od 4. marta do 1. jula 2024. godine, u realnom radnom okruženju, u državnim ili drugim organima učesnicima programa.  

Studenti polaznici stručne prakse pohađaju praksu u trajanju od minimalno 80 časova (četiri nedelјe po četiri časa dnevno), a realizaciju prakse zajednički koordiniraju supervizor iz javne uprave i mentor sa visokoškolske ustanove.

Za studente Univerziteta u Kragujevcu dostupno je preko 80 mesta za obavlјanje prakse u 13 organa državne uprave i lokalne samouprave učesnika Programa.

Rok za prijavu: 26. januar 2024. godine

Univerzitet u Kragujevcu, u saradnji sa mentorom sa visokoškolske institucije, sprovodi proces selekcije i izbora studenata za pohađanje stručne prakse u skladu sa dostupnim brojem mesta.

Studentima koji sa uspehom završe program izdaje se potvrda o obavlјenoj stručnoj praksi, koju potpisuju mentor i supervizor.

Student – polaznik prakse ima obavezu zaštite i čuvanja tajnosti svih podataka do kojih je došao u pohađanju stručne prakse, kako u periodu trajanja stručne prakse, tako i nakon njenog završetka.

Student u državnom ili drugom organu za vreme provedeno na stručnoj praksi ne ostvaruje pravo na naknadu, po bilo kom osnovu, kao ni pravo na osiguranje od povreda na radu, profesionalnih obolјenja i obolјenja u vezi sa radom, radi obezbeđivanja naknade štete.

Program Studentske stručne prakse u javnoj upravi sprovodi se kao vid podrške javne uprave visokoškolskim ustanovama da svojim studentima omoguće da pored teorijskih znanja, steknu i praktične veštine (koje su predviđene u ishodima učenja na studijskim programima koji ih osposoblјavaju za razvoj i primenu naučnih i stručnih dostignuća).

Tekst konkursa možete pogledati na linku: https://www.kg.ac.rs/vest.php?vest_je=4605 

Za sva dodatna pitanja o konkursu, možete kontaktirati Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Kragujevcu, putem mejla razvojkarijere@kg.ac.rs ili na broj telefona 034/ 300 425.

0 Komentari

Slične objave


Ćaskanje