Državni univerzitet u Novom Pazaru – raspisan konkurs za studentsku stručnu praksu u javnoj upravi

Za studente Državnog univerziteta u Novom Pazaru na raspolaganju je 48 mesta za stručnu praksu u 3 organa javne uprave. Rok za prijavu 15. januar 2023.

Državni univerzitet u Novom Pazaru – raspisan konkurs za studentsku stručnu praksu u javnoj upravi

Državni univerzitet u Novom Pazaru, u skladu sa Programom saradnje u pružanju podrške javne uprave visokoškolskim ustanovama za 2022/23. godinu, zaključenim između Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Univerziteta, oglašava
Konkurs za pohađanje Studentske stručne prakse u organima javne uprave tokom akademske 2022/2023. godine.

Konkurs je namenjen studentima na studijama prvog i drugog stepena.

Stručna praksa se realizuje u toku akademske 2022/23. godine, u periodu od 16. februara do 30. juna 2023. godine, u realnom radnom okruženju, u državnim ili drugim organima učesnicima programa.  

Studenti polaznici stručne prakse pohađaju praksu u trajanju do 80 časova (četiri nedelje po četiri časa dnevno), a realizaciju prakse zajednički koordiniraju supervizor iz javne uprave i mentor sa visokoškolske ustanove.

Za studente Državnog univerziteta u Novom Pazaru dostupno je ukupno 48 mesta za obavljanje prakse u sledeća 3 državna organa učesnika Programa:

1.Uprava carina
2.Poverenik za zaštitu ravnopravnosti
3.Gradska uprava Grada Novi Pazar

Tekst konkursa možete videti http://www.dunp.np.ac.rs/konkurs-za-pohadjanje-studentske-strucne-prakse/

 

Rok za prijavu: 15. januar 2023. godine

 

Dokumenta potrebna za prijavu:

1.Popunjen prijavni formular (formular možete preuzeti ovde)

2.Uverenje o položenim ispitima.

3.Potvrda o studiranju.

Prijavu je moguće podneti lično u prostorijama Centra za razvoj karijere (kanc. br. 33, na DUNP-u).

Studentima koji sa uspehom završe program izdaje se potvrda o obavljenoj stručnoj praksi, koju potpisuju mentor i supervizor.

Student – polaznik prakse ima obavezu zaštite i čuvanja tajnosti svih podataka do kojih je došao u pohađanju stručne prakse, kako u periodu trajanja stručne prakse, tako i nakon njenog završetka.

Student u državnom ili drugom organu za vreme provedeno na stručnoj praksi ne ostvaruje pravo na naknadu, po bilo kom osnovu, kao ni pravo na osiguranje od povreda na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom, radi obezbeđivanja naknade štete.

Program Studentske stručne prakse u javnoj upravi sprovodi se kao vid podrške javne uprave visokoškolskim ustanovama da svojim studentima omoguće da pored teorijskih znanja, steknu i praktične veštine (koje su predviđene u ishodima učenja na studijskim programima koji ih osposobljavaju za razvoj i primenu naučnih i stručnih dostignuća).

 

Za sva dodatna pitanja stojimo Vam na raspolaganju putem 

mejla rektorat@np.ac.rs ili telefona 020/ 317 752

 

Registrujte se na virtuelnoj zajednici studentske stručne prakse i imaćete mogućnost da na sajtu postavljate pitanja i komentare, kao i da budete redovno informisani o prilikama za obavljanje prakse u javnoj upravi.

0 Komentari

Slične objave


Ćaskanje