Univerzitet u Beogradu – raspisan konkurs za studentsku stručnu praksu u javnoj upravi

Za studente Univerziteta u Beogradu na raspolaganju je oko 400 mesta za stručnu praksu u 41 organu javne uprave. Rok za prijavu 31. decembar 2022.

Univerzitet u Beogradu – raspisan konkurs za studentsku stručnu praksu u javnoj upravi

Univerzitet u Beogradu, u skladu sa Programom saradnje u pružanju podrške javne uprave visokoškolskim ustanovama za 2022/23. godinu, zaključenim između Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Univerziteta, raspisuje
Konkurs za obavljanje Studentske stručne prakse u organima državne uprave i lokalne samouprave za studente fakulteta Univerziteta u Beogradu za školsku 2022/23. godinu.

Konkurs je namenjen studentima na studijama prvog i drugog stepena.
Stručna praksa se realizuje u toku akademske 2022/23. godine, u periodu od 16. februara do 30. juna 2023. godine, u realnom radnom okruženju, u državnim ili drugim organima učesnicima programa.  
Studenti polaznici stručne prakse pohađaju praksu u trajanju do 80 časova (četiri nedelje po četiri časa dnevno), a realizaciju prakse zajednički koordiniraju supervizor iz javne uprave i mentor sa visokoškolske ustanove.
Za studente Univerziteta u Beogradu dostupno je oko 400 mesta za obavljanje prakse u 41 organu javne uprave učesnika Programa.

Rok za prijavu: 31. decembar 2022. godine

Dokumenta potrebna za prijavu:
1. Popunjen prijavni formular (formular možete popuniti na: http://skr.rs/Strucnapraksa ). 
2. Potvrda o studiranju
3. Tekst Konkursa možete videti na http://skr.rs/strucnapraksa2023

Univerzitet u Beogradu, u saradnji sa mentorom sa visokoškolske institucije, sprovodi proces selekcije i izbora studenata za pohađanje stručne prakse u skladu sa dostupnim brojem mesta.
Studentima koji sa uspehom završe program izdaje se potvrda o obavljenoj stručnoj praksi, koju potpisuju mentor i supervizor.

Student – polaznik prakse ima obavezu zaštite i čuvanja tajnosti svih podataka do kojih je došao u pohađanju stručne prakse, kako u periodu trajanja stručne prakse, tako i nakon njenog završetka.

Student u državnom ili drugom organu za vreme provedeno na stručnoj praksi ne ostvaruje pravo na naknadu, po bilo kom osnovu, kao ni pravo na osiguranje od povreda na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom, radi obezbeđivanja naknade štete.
Program Studentske stručne prakse u javnoj upravi sprovodi se kao vid podrške javne uprave visokoškolskim ustanovama da svojim studentima omoguće da pored teorijskih znanja, steknu i praktične veštine (koje su predviđene u ishodima učenja na studijskim programima koji ih osposobljavaju za razvoj i primenu naučnih i stručnih dostignuća).
 
Za sva dodatna pitanja stojimo Vam na raspolaganju putem mejla centar@razvojkarijere.bg.ac.rs  ili telefona 011/ 32 07 419.

Registrujte se na virtuelnoj zajednici studentske stručne prakse i imaćete mogućnost da na sajtu postavljate pitanja i komentare, kao i da budete redovno informisani o prilikama za obavljanje prakse u javnoj upravi.

0 Komentari

Slične objave


Ćaskanje