Univerzitet u Novom Sadu – raspisan konkurs za studentsku stručnu praksu u javnoj upravi

Za studente Univerziteta u Novom Sadu na raspolaganju je 70 mesta za stručnu praksu u 12 organa javne uprave. Rok za prijavu 20. januar 2023.

Univerzitet u Novom Sadu – raspisan konkurs za studentsku stručnu praksu u javnoj upravi

Univerzitet u Novom Sadu, u skladu sa Programom saradnje u pružanju podrške javne uprave visokoškolskim ustanovama za 2022/23. godinu, zaključenim između Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Univerziteta, raspisuje
Konkurs za izbor studenata za pohađanje Studentske stručne prakse u javnoj upravi 2022/23. godine.

Konkurs je namenjen studentima na studijama prvog i drugog stepena.

Stručna praksa se realizuje u toku akademske 2022/23. godine, u periodu od 16. februara do 30. juna 2023. godine, u realnom radnom okruženju, u državnim ili drugim organima učesnicima programa.  

Studenti polaznici stručne prakse pohađaju praksu u trajanju do 80 časova (četiri nedelje po četiri časa dnevno), a realizaciju prakse zajednički koordiniraju supervizor iz javne uprave i mentor sa visokoškolske ustanove.

Za studente Univerziteta u Novom sadu dostupno je ukupno 70 mesta za obavljanje prakse u sledećih 12 državnih organa učesnika Programa:

1.    Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave
2.    Služba za upravljanje kadrovima
3.    Služba koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa
4.    Uprava carina
5.    Gradska uprava Grada Subotica
6.    Gradska uprava Grada Zrenjanin
7.    Gradska uprava Grada Kikinda
8.    Gradska uprava Grada Sombor
9.    Gradska uprava Grada Sremska Mitrovica
10.    Gradska uprava Grada Smederevo
11.    Zapadnobački upravni okrug
12.    Pčinjski upravni okrug

Tekst konkursa možete pogledati na https://www.uns.ac.rs/index.php/konkursi-a/prakse/7914-konkurs-studentska-strucna-praksa-2022-23

Rok za prijavu: 20. januar 2023. godine

Dokumenta potrebna za prijavu:

1.    Popunjen prijavni formular
2.    Kratka biografija
3.    Potvrda od fakulteta o statusu studenta sa prosečnom ocenom i trenutnom godinom studija.

Konkursna dokumentacija se predaje u štampanoj i elektronskoj formi, na sledeće adrese:

-    U štampanoj formi na adresu: Centralna zgrada Univerziteta u Novom Sadu (Rektorat), Dr Zorana Đinđića 1, 1.sprat, kancelarija 17A – arhiva Univerziteta, sa naznakom: Prijava za Konkurs za studentsku stručnu praksu u javnoj upravi 2022/2023.
-    U elektronskoj formi na adresu: karijera@uns.ac.rs 

Univerzitet u Novom Sadu, u saradnji sa mentorom sa visokoškolske institucije, sprovodi proces selekcije i izbora studenata za pohađanje stručne prakse u skladu sa dostupnim brojem mesta. 

Studentima koji sa uspehom završe program izdaje se potvrda o obavljenoj stručnoj praksi, koju potpisuju mentor i supervizor.

Student – polaznik prakse ima obavezu zaštite i čuvanja tajnosti svih podataka do kojih je došao u pohađanju stručne prakse, kako u periodu trajanja stručne prakse, tako i nakon njenog završetka.

Student u državnom ili drugom organu za vreme provedeno na stručnoj praksi ne ostvaruje pravo na naknadu, po bilo kom osnovu, kao ni pravo na osiguranje od povreda na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom, radi obezbeđivanja naknade štete.

Program Studentske stručne prakse u javnoj upravi sprovodi se kao vid podrške javne uprave visokoškolskim ustanovama da svojim studentima omoguće da pored teorijskih znanja, steknu i praktične veštine (koje su predviđene u ishodima učenja na studijskim programima koji ih osposobljavaju za razvoj i primenu naučnih i stručnih dostignuća).
 
Za sva dodatna pitanja stojimo Vam na raspolaganju putem mejla karijera@uns.ac.rs  ili telefona 021 485 20 48.

Registrujte se na virtuelnoj zajednici studentske stručne prakse i imaćete mogućnost da na sajtu postavljate pitanja i komentare, kao i da budete redovno informisani o prilikama za obavljanje prakse u javnoj upravi. 

Slične objave


Ćaskanje