Државни универзитет у Новом Пазару – расписан конкурс за студентску стручну праксу у јавној управи

За студенте Државног универзитета у Новом Пазару на располагању је 48 места за стручну праксу у 3 органа јавне управе. Рок за пријаву 15. јануар 2023.

Државни универзитет у Новом Пазару – расписан конкурс за студентску стручну праксу у јавној управи

 

Државни универзитет у Новом Пазару, у складу са Програмом сарадње у пружању подршке јавне управе високошколским установама за 2022/23. годину, закљученим између Министарства државне управе и локалне самоуправе и Универзитета, оглашава
Конкурс за похађање Студентске стручне праксе у органима јавне управе током академске 2022/2023. године.

Конкурс је намењен студентима на студијама првог и другог степена.

Стручна пракса се реализује у току академске 2022/23. године, у периоду од 16. фебруара до 30. јуна 2023. године, у реалном радном окружењу, у државним или другим органима учесницима програма.  

Студенти полазници стручне праксе похађају праксу у трајању до 80 часова (четири недеље по четири часа дневно), а реализацију праксе заједнички координирају супервизор из јавне управе и ментор са високошколске установе.

За студенте Државног универзитета у Новом Пазару доступно је укупно 48 места за обављање праксе у следећа 3 државна органа учесника Програма:

1.Управа царина
2.Повереник за заштиту равноправности
3.Градска управа Града Нови Пазар

Текст конкурса можете видети http://www.dunp.np.ac.rs/konkurs-za-pohadjanje-studentske-strucne-prakse/

 

Рок за пријаву: 15. јануар 2023. године

 

Документа потребна за пријаву:

1.Попуњен пријавни формулар (формулар можете преузети овде)

2.Уверење о положеним испитима.

3.Потврда о студирању.

Пријаву је могуће поднети лично у просторијама Центра за развој каријере (канц. бр. 33, на ДУНП-у).

Студентима који са успехом заврше програм издаје се потврда о обављеној стручној пракси, коју потписују ментор и супервизор.

Студент – полазник праксе има обавезу заштите и чувања тајности свих података до којих је дошао у похађању стручне праксе, како у периоду трајања стручне праксе, тако и након њеног завршетка.

Студент у државном или другом органу за време проведено на стручној пракси не остварује право на накнаду, по било ком основу, као ни право на осигурање од повреда на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом, ради обезбеђивања накнаде штете.

Програм Студентске стручне праксе у јавној управи спроводи се као вид подршке јавне управе високошколским установама да својим студентима омогуће да поред теоријских знања, стекну и практичне вештине (које су предвиђене у исходима учења на студијским програмима који их оспособљавају за развој и примену научних и стручних достигнућа).

 

За сва додатна питања стојимо Вам на располагању путем 

мејла rektorat@np.ac.rs или телефона 020/ 317 752

 

Региструјте се на виртуелној заједници студентске стручне праксе и имаћете могућност да на сајту постављате питања и коментаре, као и да будете редовно информисани о приликама за обављање праксе у јавној управи.

0 Коментари

Сличне објаве


Ћаскање