Универзитет у Београду – расписан конкурс за студентску стручну праксу у јавној управи

За студенте Универзитета у Београду на располагању је око 400 места за стручну праксу у 41 органу јавне управе. Рок за пријаву 31. децембар 2022.

Универзитет у Београду – расписан конкурс за студентску стручну праксу у јавној управи

Универзитет у Београду, у складу са Програмом сарадње у пружању подршке јавне управе високошколским установама за 2022/23. годину, закљученим између Министарства државне управе и локалне самоуправе и Универзитета, расписује
Конкурс за обављање Студентске стручне праксе у органима државне управе и локалне самоуправе за студенте факултета Универзитета у Београду за школску 2022/23. годину.

Конкурс је намењен студентима на студијама првог и другог степена.

Стручна пракса се реализује у току академске 2022/23. године, у периоду од 16. фебруара до 30. јуна 2023. године, у реалном радном окружењу, у државним или другим органима учесницима програма.  

Студенти полазници стручне праксе похађају праксу у трајању до 80 часова (четири недеље по четири часа дневно), а реализацију праксе заједнички координирају супервизор из јавне управе и ментор са високошколске установе.

За студенте Универзитета у Београду доступно је око 400 места за обављање праксе у 41 органу јавне управе учесника Програма.

 

Рок за пријаву: 31. децембар 2022. године

 

Документа потребна за пријаву:

1.Попуњен пријавни формулар (формулар можете попунити на: http://skr.rs/Strucnapraksa ). 

2.Потврда о студирању

3.Текст Конкурса можете видети на http://skr.rs/strucnapraksa2023

 

Универзитет у Београду, у сарадњи са ментором са високошколске институције, спроводи процес селекције и избора студената за похађање стручне праксе у складу са доступним бројем места.

Студентима који са успехом заврше програм издаје се потврда о обављеној стручној пракси, коју потписују ментор и супервизор.

Студент – полазник праксе има обавезу заштите и чувања тајности свих података до којих је дошао у похађању стручне праксе, како у периоду трајања стручне праксе, тако и након њеног завршетка.

Студент у државном или другом органу за време проведено на стручној пракси не остварује право на накнаду, по било ком основу, као ни право на осигурање од повреда на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом, ради обезбеђивања накнаде штете.

Програм Студентске стручне праксе у јавној управи спроводи се као вид подршке јавне управе високошколским установама да својим студентима омогуће да поред теоријских знања, стекну и практичне вештине (које су предвиђене у исходима учења на студијским програмима који их оспособљавају за развој и примену научних и стручних достигнућа).

 

За сва додатна питања стојимо Вам на располагању путем мејла centar@razvojkarijere.bg.ac.rs  или телефона 011/ 32 07 419.

 

Региструјте се на виртуелној заједници студентске стручне праксе и имаћете могућност да на сајту постављате питања и коментаре, као и да будете редовно информисани о приликама за обављање праксе у јавној управи.

0 Коментари

Сличне објаве


Ћаскање