Универзитет у Новом Саду – расписан конкурс за студентску стручну праксу у јавној управи

За студенте Универзитета у Новом Саду на располагању је 70 места за стручну праксу у 12 органа јавне управе. Рок за пријаву 20. јануар 2023.

Универзитет у Новом Саду – расписан конкурс за студентску стручну праксу у јавној управи

Универзитет у Новом Саду, у складу са Програмом сарадње у пружању подршке јавне управе високошколским установама за 2022/23. годину, закљученим између Министарства државне управе и локалне самоуправе и Универзитета, расписује
Конкурс за избор студената за похађање Студентске стручне праксе у јавној управи 2022/23. године.

Конкурс је намењен студентима на студијама првог и другог степена.

Стручна пракса се реализује у току академске 2022/23. године, у периоду од 16. фебруара до 30. јуна 2023. године, у реалном радном окружењу, у државним или другим органима учесницима програма.  

Студенти полазници стручне праксе похађају праксу у трајању до 80 часова (четири недеље по четири часа дневно), а реализацију праксе заједнички координирају супервизор из јавне управе и ментор са високошколске установе.

За студенте Универзитета у Новом саду доступно је укупно 70 места за обављање праксе у следећих 12 државних органа учесника Програма:

1. Министарство државне управе и локалне самоуправе
2. Служба за управљање кадровима
3. Служба координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
4. Управа царина
5. Градска управа Града Суботица
6. Градска управа Града Зрењанин
7. Градска управа Града Кикинда
8. Градска управа Града Сомбор
9. Градска управа Града Сремска Митровица
10. Градска управа Града Смедерево
11. Западнобачки управни округ
12. Пчињски управни округ

Текст конкурса можете погледати на https://www.uns.ac.rs/index.php/konkursi-a/prakse/7914-konkurs-studentska-strucna-praksa-2022-23

Рок за пријаву: 20. јануар 2023. године

Документа потребна за пријаву:

1,Попуњен пријавни формулар
2. Кратка биографија
3. Потврда од факултета о статусу студента са просечном оценом и тренутном годином студија.

Конкурсна документација се предаје у штампаној и електронској форми, на следеће адресе:

- У штампаној форми на адресу: Централна зграда Универзитета у Новом Саду (Ректорат), Др Зорана Ђинђића 1, 1.спрат, канцеларија 17А – архива Универзитета, са назнаком: Пријава за Конкурс за студентску стручну праксу у јавној управи 2022/2023.

- У електронској форми на адресу: karijera@uns.ac.rs 

Универзитет у Новом Саду, у сарадњи са ментором са високошколске институције, спроводи процес селекције и избора студената за похађање стручне праксе у складу са доступним бројем места. 

Студентима који са успехом заврше програм издаје се потврда о обављеној стручној пракси, коју потписују ментор и супервизор.

Студент – полазник праксе има обавезу заштите и чувања тајности свих података до којих је дошао у похађању стручне праксе, како у периоду трајања стручне праксе, тако и након њеног завршетка.

Студент у државном или другом органу за време проведено на стручној пракси не остварује право на накнаду, по било ком основу, као ни право на осигурање од повреда на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом, ради обезбеђивања накнаде штете.

Програм Студентске стручне праксе у јавној управи спроводи се као вид подршке јавне управе високошколским установама да својим студентима омогуће да поред теоријских знања, стекну и практичне вештине (које су предвиђене у исходима учења на студијским програмима који их оспособљавају за развој и примену научних и стручних достигнућа).

 

За сва додатна питања стојимо Вам на располагању путем мејла karijera@uns.ac.rs  или телефона 021 485 20 48.

 

Региструјте се на виртуелној заједници студентске стручне праксе и имаћете могућност да на сајту постављате питања и коментаре, као и да будете редовно информисани о приликама за обављање праксе у јавној управи. 

Сличне објаве


Ћаскање