Државни универзитет у Новом Пазару – расписан конкурс за студентску стручну праксу у јавној управи 23/24

За студенте Државног универзитета у Новом Пазару на располагању је готово 70 места за стручну праксу у 4 органа јавне управе. Рок за пријаву је 25. јануар 2024. године

Државни универзитет у Новом Пазару – расписан конкурс за студентску стручну праксу у јавној управи 23/24

Државни универзитет у Новом Пазару, у складу са Програмом сарадње у пружању подршке јавне управе високошколским установама за 2023/24. годину, закљученим између Министарства државне управе и локалне самоуправе и Универзитета, расписује

Конкурс за обављање студентске стручне праксе у органима државне управе и локалне самоуправе за студенте департмана Државног универзитета у Новом Пазару за академску 2023/24. годину.

Стручна пракса се реализује у току академске 2023/24. године, у периоду од 4. марта до 1. јула 2024. године, у реалном радном окружењу, у државним или другим органима учесницима програма.  

Студенти полазници стручне праксе похађају праксу у трајању од минимално 80 часова (четири недеље по четири часа дневно), а реализацију праксе заједнички координирају супервизор из јавне управе и ментор са високошколске установе.

За студенте Државног универзитета у Новом Пазару доступно је готово 70 места за обављање праксе у 4 органа државне управе и локалне самоуправе учесника Програма.

Рок за пријаву: 25. јануар 2024. године

Државни универзитет у Новом Пазару, у сарадњи са ментором са високошколске институције, спроводи процес селекције и избора студената за похађање стручне праксе у складу са доступним бројем места.

Студентима који са успехом заврше програм издаје се потврда о обављеној стручној пракси, коју потписују ментор и супервизор.

Студент – полазник праксе има обавезу заштите и чувања тајности свих података до којих је дошао у похађању стручне праксе, како у периоду трајања стручне праксе, тако и након њеног завршетка.

Студент у државном или другом органу за време проведено на стручној пракси не остварује право на накнаду, по било ком основу, као ни право на осигурање од повреда на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом, ради обезбеђивања накнаде штете.

Програм Студентске стручне праксе у јавној управи спроводи се као вид подршке јавне управе високошколским установама да својим студентима омогуће да поред теоријских знања, стекну и практичне вештине (које су предвиђене у исходима учења на студијским програмима који их оспособљавају за развој и примену научних и стручних достигнућа).

Текст конкурса можете погледати на линку: https://www.dunp.np.ac.rs/category/stipendije-i-konkursi/ 

За сва додатна питања о конкурсу, можете контактирати Студентску службу Државног универзитета у Новом Пазару, путем мејла rafetalic@np.ac.rs или на број телефона 020/ 323 599.

0 Коментари

Сличне објаве


Ћаскање