Univerzitet u Novom Sadu – raspisan konkurs za studentsku stručnu praksu u javnoj upravi 23/24

Za studente Univerziteta u Novom Sadu na raspolaganju je preko 100 mesta za stručnu praksu u 17 organa javne uprave. Rok za prijavu je 25. januar 2024. godine

Univerzitet u Novom Sadu – raspisan konkurs za studentsku stručnu praksu u javnoj upravi 23/24

Univerzitet u Novom Sadu, u skladu sa Programom saradnje u pružanju podrške javne uprave visokoškolskim ustanovama za 2023/24. godinu, zaključenim između Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Univerziteta, raspisuje

Konkurs za obavljanje studentske stručne prakse u organima državne uprave i lokalne samouprave za studente fakulteta Univerziteta u Novom Sadu za akademsku 2023/24. godinu.

Stručna praksa se realizuje u toku akademske 2023/24. godine, u periodu od 4. marta do 1. jula 2024. godine, u realnom radnom okruženju, u državnim ili drugim organima učesnicima programa.  

Studenti polaznici stručne prakse pohađaju praksu u trajanju od minimalno 80 časova (četiri nedelje po četiri časa dnevno), a realizaciju prakse zajednički koordiniraju supervizor iz javne uprave i mentor sa visokoškolske ustanove.
Za studente Univerziteta u Novom Sadu dostupno je preko 100 mesta za obavljanje prakse u 17 organa državne uprave i lokalne samouprave učesnika Programa.

Rok za prijavu: 25. januar 2024. godine

Univerzitet u Novom Sadu, u saradnji sa mentorom sa visokoškolske institucije, sprovodi proces selekcije i izbora studenata za pohađanje stručne prakse u skladu sa dostupnim brojem mesta.

Studentima koji sa uspehom završe program izdaje se potvrda o obavljenoj stručnoj praksi, koju potpisuju mentor i supervizor.

Student – polaznik prakse ima obavezu zaštite i čuvanja tajnosti svih podataka do kojih je došao u pohađanju stručne prakse, kako u periodu trajanja stručne prakse, tako i nakon njenog završetka.

Student u državnom ili drugom organu za vreme provedeno na stručnoj praksi ne ostvaruje pravo na naknadu, po bilo kom osnovu, kao ni pravo na osiguranje od povreda na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom, radi obezbeđivanja naknade štete.

Program Studentske stručne prakse u javnoj upravi sprovodi se kao vid podrške javne uprave visokoškolskim ustanovama da svojim studentima omoguće da pored teorijskih znanja, steknu i praktične veštine (koje su predviđene u ishodima učenja na studijskim programima koji ih osposobljavaju za razvoj i primenu naučnih i stručnih dostignuća).

Tekst konkursa možete pogledati na linku: https://www.uns.ac.rs/index.php/konkursi-uns/prakse/7914-konkurs-studentska-strucna-praksa-2023-234

Za sva dodatna pitanja o konkursu, možete kontaktirati Centar informisanje i odnose s javnošću Univerziteta u Novom Sadu, putem mejla stefan.savic@uns.ac.rs ili na broj telefona 021/ 48 52 048.

0 Komentari

Slične objave


Ćaskanje