Универзитет у Новом Саду – расписан конкурс за студентску стручну праксу у јавној управи 23/24

За студенте Универзитета у Новом Саду на располагању је преко 100 места за стручну праксу у 17 органа јавне управе. Рок за пријаву је 25. јануар 2024. године

Универзитет у Новом Саду – расписан конкурс за студентску стручну праксу у јавној управи 23/24

Универзитет у Новом Саду, у складу са Програмом сарадње у пружању подршке јавне управе високошколским установама за 2023/24. годину, закљученим између Министарства државне управе и локалне самоуправе и Универзитета, расписује

Конкурс за обављање студентске стручне праксе у органима државне управе и локалне самоуправе за студенте факултета Универзитета у Новом Саду за академску 2023/24. годину.

 Стручна пракса се реализује у току академске 2023/24. године, у периоду од 4. марта до 1. јула 2024. године, у реалном радном окружењу, у државним или другим органима учесницима програма.  

Студенти полазници стручне праксе похађају праксу у трајању од минимално 80 часова (четири недеље по четири часа дневно), а реализацију праксе заједнички координирају супервизор из јавне управе и ментор са високошколске установе.

За студенте Универзитета у Новом Саду доступно је преко 100 места за обављање праксе у 17 органа државне управе и локалне самоуправе учесника Програма.

Рок за пријаву: 25. јануар 2024. године

Универзитет у Новом Саду, у сарадњи са ментором са високошколске институције, спроводи процес селекције и избора студената за похађање стручне праксе у складу са доступним бројем места.

Студентима који са успехом заврше програм издаје се потврда о обављеној стручној пракси, коју потписују ментор и супервизор.

Студент – полазник праксе има обавезу заштите и чувања тајности свих података до којих је дошао у похађању стручне праксе, како у периоду трајања стручне праксе, тако и након њеног завршетка.

Студент у државном или другом органу за време проведено на стручној пракси не остварује право на накнаду, по било ком основу, као ни право на осигурање од повреда на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом, ради обезбеђивања накнаде штете.

Програм Студентске стручне праксе у јавној управи спроводи се као вид подршке јавне управе високошколским установама да својим студентима омогуће да поред теоријских знања, стекну и практичне вештине (које су предвиђене у исходима учења на студијским програмима који их оспособљавају за развој и примену научних и стручних достигнућа).

Текст конкурса можете погледати на линку: https://www.uns.ac.rs/index.php/konkursi-uns/prakse/7914-konkurs-studentska-strucna-praksa-2023-234

За сва додатна питања о конкурсу, можете контактирати Центар информисање и односе с јавношћу Универзитета у Новом Саду, путем мејла stefan.savic@uns.ac.rs или на број телефона 021/ 48 52 048.

0 Коментари

Сличне објаве


Ћаскање