Novi Pazar - studenti u profesionalnom okruženju

U Gradskoj upravi Novog Pazara praksa je u potpunosti opravdala očekivanja, a studenti su imali priliku da se upoznaju sa osnovnim načelima funkcionisanja lokalne samouprave i da „iz prve ruke” dobiju informacije čemu se mogu nadati ako se odluče da

Novi Pazar - studenti u profesionalnom okruženju

U okviru projekta Studentska praksa u javnim upravama 2021/2022 godine, u Gradskoj upravi Novog Pazara praksa je u potpunosti opravdala očekivanja, tako da su i zaposleni i studenti bili zadovoljni aktivnostima. 

Studenti, njih trideset, sa fakulteta za pravo, ekonomiju, informatiku, građevinu, arhitekturu i biologiju našli su se na stručnoj praksi u odeljenjima za poslove gradonačelnika, skupštinske poslove, poslove Gradskog veća, naplate javnih prihoda, gradskog pravobranilaštva, Odeljenju za arhitekturu i građevinu i Odeljenju za zaštitu životne sredine. Tu su imali priliku da se upoznaju sa osnovnim načelima funkcionisanja tih odeljenja u sklopu jedinice lokalne samouprave i mogli su „iz prve ruke” dobiti informacije čemu se mogu nadati ako se odluče da tu započnu profesionalnu karijeru. Studenti su se rotirali po odeljenjima, odrađivali postavljene zadatke i postavljali pitanja iskusnijim kolegama o nejasnoćama u sistemu funkcionisanja gradske uprave. 

Zbog epidemioloških mera izazvanih pandemijom i zabranom boravka trećih osoba u predškolskim ustanovama, nije bilo mogućnosti za obavljanje predviđene stručne prakse studenata Filozofskog fakulteta, smera za vaspitače, u predškolskoj ustanovi “Mladost”.

Obzirom da je prošle godine bila prva godina izvođenja studentske prakse u javnoj upravi Novog Pazara, očekuje se da će se ove i u narednim godinama kvantitativno i kvalitativno proširiti delatnosti i saradnja studenata i javne uprave na obostranu korist i korist same zajednice.

Slične objave


Ćaskanje