STUDENTSKA PRAKSA U SLUŽBI NARODNE SKUPŠTINE - SINERGIJA STUDENATA I MENTORA

Sinergijom iskustva, znanja i nove energije studentska praksa je uspešno realizovana u Narodnoj skupštini, kući svih građana i najvišem zakonodavnom telu u zemlji

STUDENTSKA PRAKSA U SLUŽBI NARODNE SKUPŠTINE - SINERGIJA STUDENATA I MENTORA

Sinergijom iskustva, znanja i nove energije studentska praksa je uspešno realizovana u Narodnoj skupštini, kući svih građana i najvišem zakonodavnom telu u zemlji

Studenti Fakulteta političkih nauka, Elektrotehničkog i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, iskoristili su priliku da obave praksu u Službi Narodne skupštine, u Odeljenju za spoljne poslove, Odseku za informaciono-komunikacione tehnologije i Odeljenju za opšta društvena pitanja – u Odboru za zaštitu životne sredine. Sa svakog od navedenih fakulteta praksu je obavljao po jedan student, sarađujući sa  zaposlenima koji imaju višegodišnje iskustvo za svaku pojedinačnu oblast rada. 
U Odeljenju za spoljne poslove polaznici su detaljno upoznati sa načinom ostvarivanja međunarodne saradnje i spoljnih poslova za koje je nadležna Narodna skupština, dok su u Odeljenju za elektroniku, telekomunikacije i informatiku ostvarivali uvid u opremu kojom raspolaže Služba Narodne skupštine u oblasti sistema informaciono-komunikacione tehnologije, lokalnih mreža, e-Parlamenta, konferencijskih i drugih elektronskih sistema kao i načinom obezbeđivanja informacione bezbednosti u Službi Narodne skupštine.
U državnom organu koji je zadužen za zakonodavnu vlast, za studenta sa Pravnog fakulteta  svakako je bilo najznačajnije da se upozna sa radom koji se odvija u Službi Narodne skupštine u Sektoru za zakonodavstvo. Student je upoznat sa zakonodavnim procesom kroz oblast rada Odeljenja za opšta društvena pitanja, takođe predstavljena su mu interna akta koja donosi generalni sekretar kao rukovodilac državnog organa, a kojima se dalje uređuju određena pitanja važna za funkcionisanje Službe Narodne skupštine. Imao je prilike da se upozna sa radom odbora kao stalnih radnih tela, anketnih odbora i komisija kao privremenih radnih tela,  da prisustvuje sednicama odbora gde se odvija jedan od najvažnijih oblika rada Narodne skupštine kao i da isprati sednice odbora van sedišta Narodne skupštine. Student se upoznao i sa javnim  slušanjem kao delom zakonodavnog procesa, kao i sa kontrolnom funkcijom, jednom od četiri funkcije u okviru nadležnosti Narodne skupštine, kroz tromesečno izveštavanje o radu nadležnog ministarstva. 
Studenti su od strane zaposlenih ocenjeni kao visoko motivisani i zainteresovani za učestvovanje u svim aktivnostima, ispoljavali  su interesovanje za sve oblasti rada i dali svoj doprinos gde god je to bilo moguće. 
Mentori su bez dileme ocenili zalaganje i rad ovih mladih ljudi kao koristan i osvežavajući zbog specifične energije i načina razmišljanja karakterističnog za mlade ljude. 
Svi studenti koji su obavljali praksu u Službi Narodne skupštine upoznati su sa funkcijama Narodne skupštine i mehanizmima pomoću kojih ih Narodna skupština ostvaruje, kao i sa procedurama rada koje su propisane Poslovnikom Narodne skupštine. Takođe, upoznati su sa pravima i obavezama državnih službenika kao i potrebi donošenja strategijskih dokumenata kojima se rukovodi rad Službe Narodne skupštine narednih nekoliko godina. 
U razgovoru sa kolegama koje su učestvovale u Programu studentske prakse 2021/2022. ovaj vid prakse prepoznat je kao događaj od izuzetnog značaja. Evidentno je zadovoljstvo i izražena nada da će se ovaj vid usavršavanja studenata nastaviti jer je prepoznat kao idealan način za sticanje iskustava i približavanje institucije studentima.  Praksa je ocenjena kao vrlo korisna i svrsishodna pre svega zbog prilike da mladi ljudi svoje teorijsko znanje koje stiču na fakultetima primene i u praksi. Posebno je izraženo zadovoljstvo što se studentska praksa realizovala i u Narodnoj skupštini, i što će se i u budućnosti nastaviti. 

Slične objave


Ćaskanje