Otvorena vrata Zaštitnika građana studentima za obavljanje stručne prakse

Prepoznajući potencijal mladih obrazovanih ljudi da svojom inovativnošću i idejama daju svoj doprinos stvaranju moderne i efikasne javne uprave, Zaštitnik građana sa velikim zadovoljstvom poziva studente na obavljanje stručne prakse u školskoj 2022/2

Otvorena vrata Zaštitnika građana studentima za obavljanje stručne prakse

Otvorena vrata Zaštitnika građana studentima za obavljanje stručne prakse

Prepoznajući potencijal mladih obrazovanih ljudi da svojom inovativnošću i idejama daju svoj doprinos stvaranju moderne i efikasne javne uprave, Zaštitnik građana sa velikim zadovoljstvom poziva studente na obavljanje stručne prakse u školskoj 2022/2023. godini u toj instituciji, sa krajnjom željom i ciljem da je prepoznaju kao poželjnog poslodavca.

Studenti koji su stručnu praksu u prethodnoj školskoj godini obavili u instituciji Zaštitnika građana imali su priliku da se detaljno upoznaju sa nadležnostima i aktivnostima Zaštitnika građana kao nezavisnog i samostalnog tela za zaštitu ljudskih prava u Republici Srbiji. Oni su pokazali visok stepen poznavanja osnovnih ljudskih prava, koje su na praksi upotpunili saznanjima o različitim mehanizmima zaštite tih prava, kao i o položaju ranjivih grupa čije unapređenje je u posebnom fokusu rada Zaštitnika građana.

Studentska stručna praksa u Zaštitniku građana realizuje se u oblastima zaštite ljudskih prava i sloboda i prava lica lišenih slobode, zaštite prava deteta, rodnoj ravnopravnosti i prava osoba sa invaliditetom, zatim povodom zaštite prava pripadnika nacionalnih manjina i ostalih manjinskih prava i sloboda, te u okviru Odeljenja nacionalnog mehanizma za prevenciju torture i Odeljenja za hitno postupanje Zaštitnika građana.

U praktičnom delu prakse studenti su upoznali način rada po pritužbama, upućivanja preporuka u slučajevima povrede prava građana, formulisanja mišljenja na predloge zakona i strateških dokumenata za izradu normativnih okvira u zaštiti prava građana i unapređenja rada organa uprave. Polaznici stručne prakse su tokom interaktivne komunikacije sa predavačima svojim pitanjima, idejama i razmišljanjima iskazali veliko interesovanje u raznim oblastima zaštite ljudskih prava. Na kraju, imali su prilike da stečeno znanje primene u sačinjavaju nacrta akata. Upravo zbog toga, studenti su obavljenu praksu ocenili zanimljivom iz razloga što ona nije podrazumevala samo predavanja, već i njihovo aktivno učešće u radu.

Studentima je prezentovano stanje ljudskih prava ranjivih grupa kao što su deca, žene, LGBT osobe, osobe sa invaliditetom i starije osobe. Posebno interesovanje studenti su pokazali za prava nacionalnih manjina u Republici Srbiji, značaj tolerancije i promocije različitih tradicija, običaja i kulture njihovih pripadnika, prava da se obrazuju na svom maternjem jeziku, ali i za prava Roma kao posebno osetljive kategorije građana.  

Predavači iz Odeljenja Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM) predstavili su utvrđenu metodologiju obavljanja poseta svim mestima gde se nalaze ili se mogu nalaziti lica lišena slobode, izveštaje o posetama kao i preporuke za unapređenje njihovog rada. Studenti su tokom prakse imali mogućnost da posete Kazneno-popravni zavod u Pančevu, kao i da pogledaju kratak film o radu Odeljenja nastao povodom obeležavanja 10 godina od uspostavljanja Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture. 

Zaštitnik građana pozdravlja inicijativu Ministarstva državne upravu i lokalne samouprave za pokretanje projekta organizovane ponude obavljanja stručne prakse studentima u državnim institucijama i očekuje veliku zainteresovanost i doprinos studenata u unapređenju rada javne uprave.

Slične objave


Ćaskanje