Sticanje jedinstvenog iskustva u službi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti

Služba Poverenika jedino je specijalizovano državno telo koje se bavi zaštitom od diskriminacije, a studenti i studentkinje koji dođu na praksu u prilici su da se bliže upoznaju sa pojmom diskriminacije i mehanizmima zaštite od diskriminacije kao i d

Sticanje jedinstvenog iskustva u službi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti

Služba Poverenika jedino je specijalizovano državno telo koje se bavi zaštitom od diskriminacije, a studenti i studentkinje koji dođu na praksu u prilici su da se bliže upoznaju sa pojmom diskriminacije i mehanizmima zaštite od diskriminacije kao i da se dodatno senzibilišu za rad sa osobama koje su u najvećem riziku od diskriminacije


Stručna služba Poverenika za zaštitu ravnopravnosti je najbolje mesto za obavljanje stručne prakse za one studente koje interesuje oblast ljudskih prava, zaštita i unapređenje ostvarivanja ljudskih prava. Tako je, u 2021/2022. školskoj godini, Poverenik omogućio realizaciju stručne prakse za četvoro studenata i studentkinja i to dvoje sa Pravnog fakulteta i dvoje sa Fakulteta političkih nauka, a predviđeno je da stručnu praksu mogu da pohađaju i studenti žurnalistike i Ekonomskog fakulteta.

Kako je služba Poverenika za zaštitu ravnopravnosti jedino specijalizovano državno telo koje se bavi zaštitom od diskriminacije i unapređenjem ravnopravnosti, obavljanje studentske prakse u tom telu pruža jedinstveno iskustvo studentima koji ni u jednom drugom državnom organu ne mogu steći iskustvo iz ove oblasti. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je omogućio studentima i studentkinjama na stručnoj praksi da se upoznaju sa pritužbama građana i građanki zbog diskriminacije, kao i da se, kroz ove slučajeve, upoznaju i sa načinom rada i pravnom analizom propisa i sudske prakse. Studenti i studentkinje  u prilici su bili da se bliže upoznaju sa pojmom diskriminacije i mehanizmima zaštite od diskriminacije, ali ono što je najvažnije, da se dodatno senzibilišu za rad sa osobama koje su u najvećem riziku od diskriminacije.

Sajam stručne prakse je značajan za studente radi sticanja novih iskustava, veština i znanja pre ulaska u profesionalni život, a Poverenik za zaštitu ravnopravnosti kroz ovogodišnji Sajam ima priliku da se predstavi i približi mladima, kao i da kroz neposrednu saradnju ostvari kontakte sa potencijalnim budućim saradnicima. Takođe, Sajam predstavlja odličnu priliku da se ukaže na značaj poštovanja ljudskih prava, kao i na činjenicu da su posledice diskriminatornog postupanja uvek teške. 

Slične objave


Ćaskanje