Sa Poverenikom – od upoznavanja sa nadležnostima do odgovaranja na probleme građana

Nakon stečenog početnog znanja, studenti imaju prilike da se oprobaju u odgovaranju na predstavke građana i rešavanje jednostavnijih nedoumica iz rada Službe Poverenika 

Sa Poverenikom – od upoznavanja sa nadležnostima do odgovaranja na probleme građana

Nakon stečenog početnog znanja, studenti imaju prilike da se oprobaju u odgovaranju na predstavke građana i rešavanje jednostavnijih nedoumica iz rada Službe Poverenika 

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti organizuje program stručne prakse za studente Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Polaznicima ove prakse omogućen je uvid u funkcionisanje Stručne Službe Poverenika, upoznavanje sa pravom na pristup informacijama i pravom na zaštitu podataka o ličnosti i kako se ova prava ostvaruju.
Institucija Poverenika ima dobra iskustava sa organizovanjem prakse. Rado se pominje ona koja je realizovana sa studentima sa Klinike za ekološko pravo Pravnog fakulteta, gde su se ti mladi ljudi upoznavali sa načinima ostvarivanja prava na pristup informacijama u vezi sa problematikom zaštite životne sredine. Program stručne prakse u javnoj upravi obuhvata upoznavanje sa ovim tematskim celinama, ali i sa problematikom zaštite podataka o ličnosti. Studentima je omogućeno da se upoznaju sa organizacionom strukturom Službe Poverenika i načinom podele poslova unutar ove institucije. Organizaciono ustrojstvo proističe iz nadležnosti Poverenika, pa se tako kroz upoznavanje sa radom konkretnih sektora Službe mogu upoznati i sa različitim aspektima ostvarivanja ova dva prava, ali i sa radom organa javne vlasti. 
Tokom stručne prakse studenti imaju prilike da se upoznaju sa karakterističnim slučajevima iz rada Poverenika - kako su vođeni postupci i dokle sežu nadležnosti Poverenika, a gde počinje nadležnost drugih organa. To je i prilika da se upoznaju i sa postojanjem neophodnosti da se drugi zakoni usklade sa zakonima iz nadležnosti Poverenika, kao i sa važnim pitanjem - kakve posledice takva neusklađenost proizvodi. 
Nakon stečenog početnog znanja, studenti imaju prilike da se oprobaju u odgovaranju na predstavke građana i rešavanje jednostavnijih nedoumica iz rada Službe Poverenika. 
U atmosferi timskog rada otklanjaju se nejasnoće i izrađuje se akt koji nalikuje odgovoru proisteklom iz rada ove institucije, što omogućava studentima da se upoznaju i sa strukturom izrade pravnih akata. 
Sajam studentske stručne prakse prilika je da se Služba Poverenika predstavi većem broju studenata Pravnog fakulteta koji pokazuju interesovanje za bavljenje oblastima slobodnog pristupa informacijama i zaštite podataka o ličnosti.
Delimo sa vama impresije jednog od studenata o praksi, i s radošću vas očekujemo i ove godine: 
“Veoma mi je korisno i saznanje da je Poverenik dokaz da pravo nije nauka represije i prinude, već je on, naročito sada, u eri digitalizacije, čuvar pojedinca u moru zloupotreba ličnih podataka. Jedan od mojih zaključaka nakon obavljene prakse je i taj da je zadatak Poverenika da „čuva“ pojedinca čak i od same države. Na veoma stručan i vešt, ali pre svega zanimljiv i pristupačan način su nam predavači približili rad ovog organa, njegovu ulogu ne samo u sistemu, već i na nivou pojedinca i svakodnevnog života, što smatram da je bilo od velike koristi kako bi se stekla jedna šira slika o važnosti Poverenika u društvu uopšte. Sve je to doprinelo da nakon završene prakse nastavim da se informišem o radu i nadležnostima ovog državnog organa, zakonima i podzakonskim aktima kojima je uređena ova oblast, koja mi je postala veoma zanimljiva.“

Slične objave


Ćaskanje