Отворена врата Заштитника грађана студентима за обављање стручне пракс

Препознајући потенцијал младих образованих људи да својом иновативношћу и идејама дају свој допринос стварању модерне и ефикасне јавне управе, Заштитник грађана са великим задовољством позива студенте на обављање стручне праксе у школској 2022/2023.

Отворена врата Заштитника грађана студентима за обављање стручне пракс

Препознајући потенцијал младих образованих људи да својом иновативношћу и идејама дају свој допринос стварању модерне и ефикасне јавне управе, Заштитник грађана са великим задовољством позива студенте на обављање стручне праксе у школској 2022/2023. години у тој институцији, са крајњом жељом и циљем да је препознају као пожељног послодавца.

 

Студенти који су стручну праксу у претходној школској години обавили у институцији Заштитника грађана имали су прилику да се детаљно упознају са надлежностима и активностима Заштитника грађана као независног и самосталног тела за заштиту људских права у Републици Србији. Они су показали висок степен познавања основних људских права, које су на пракси употпунили сазнањима о различитим механизмима заштите тих права, као и о положају рањивих група чије унапређење је у посебном фокусу рада Заштитника грађана.

 

Студентска стручна пракса у Заштитнику грађана реализује се у областима заштите људских права и слобода и права лица лишених слободе, заштите права детета, родној равноправности и права особа са инвалидитетом, затим поводом заштите права припадника националних мањина и осталих мањинских права и слобода, те у оквиру Одељења националног механизма за превенцију тортуре и Одељења за хитно поступање Заштитника грађана.

 

У практичном делу праксе студенти су упознали начин рада по притужбама, упућивања препорука у случајевима повреде права грађана, формулисања мишљења на предлоге закона и стратешких докумената за израду нормативних оквира у заштити права грађана и унапређења рада органа управе. Полазници стручне праксе су током интерактивне комуникације са предавачима својим питањима, идејама и размишљањима исказали велико интересовање у разним областима заштите људских права. На крају, имали су прилике да стечено знање примене у сачињавају нацрта аката. Управо због тога, студенти су обављену праксу оценили занимљивом из разлога што она није подразумевала само предавања, већ и њихово активно учешће у раду.

 

Студентима је презентовано стање људских права рањивих група као што су деца, жене, ЛГБТ особе, особе са инвалидитетом и старије особе. Посебно интересовање студенти су показали за права националних мањина у Републици Србији, значај толеранције и промоције различитих традиција, обичаја и културе њихових припадника, права да се образују на свом матерњем језику, али и за права Рома као посебно осетљиве категорије грађана.  

 

Предавачи из Одељења Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) представили су утврђену методологију обављања посета свим местима где се налазе или се могу налазити лица лишена слободе, извештаје о посетама као и препоруке за унапређење њиховог рада. Студенти су током праксе имали могућност да посете Казнено-поправни завод у Панчеву, као и да погледају кратак филм о раду Одељења настао поводом обележавања 10 година од успостављања Националног механизма за превенцију тортуре. 

 

Заштитник грађана поздравља иницијативу Министарства државне управу и локалне самоуправе за покретање пројекта организоване понуде обављања стручне праксе студентима у државним институцијама и очекује велику заинтересованост и допринос студената у унапређењу рада јавне управе.

 

 

Сличне објаве


Ћаскање