Са Повереником – од упознавања са надлежностима до одговарања на проблеме грађана

Након стеченог почетног знања, студенти имају прилике да се опробају у одговарању на представке грађана и решавање једноставнијих недоумица из рада Службе Повереника

Са Повереником – од упознавања са надлежностима до одговарања на проблеме грађана

Након стеченог почетног знања, студенти имају прилике да се опробају у одговарању на представке грађана и решавање једноставнијих недоумица из рада Службе Повереника 

 

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности организује програм стручне праксе за студенте Правног факултета Универзитета у Београду. Полазницима ове праксе омогућен је увид у функционисање Стручне Службе Повереника, упознавање са правом на приступ информацијама и правом на заштиту података о личности и како се ова права остварују.

Институција Повереника има добра искустава са организовањем праксе. Радо се помиње она која је реализована са студентима са Клинике за еколошко право Правног факултета, где су се ти млади људи упознавали са начинима остваривања права на приступ информацијама у вези са проблематиком заштите животне средине. Програм стручне праксе у јавној управи обухвата упознавање са овим тематским целинама, али и са проблематиком заштите података о личности. Студентима је омогућено да се упознају са организационом структуром Службе Повереника и начином поделе послова унутар ове институције. Организационо устројство проистиче из надлежности Повереника, па се тако кроз упознавање са радом конкретних сектора Службе могу упознати и са различитим аспектима остваривања ова два права, али и са радом органа јавне власти. 

Током стручне праксе студенти имају прилике да се упознају са карактеристичним случајевима из рада Повереника - како су вођени поступци и докле сежу надлежности Повереника, а где почиње надлежност других органа. То је и прилика да се упознају и са постојањем неопходности да се други закони ускладе са законима из надлежности Повереника, као и са важним питањем - какве последице таква неусклађеност производи. 

Након стеченог почетног знања, студенти имају прилике да се опробају у одговарању на представке грађана и решавање једноставнијих недоумица из рада Службе Повереника. 

У атмосфери тимског рада отклањају се нејасноће и израђује се акт који наликује одговору проистеклом из рада ове институције, што омогућава студентима да се упознају и са структуром израде правних аката. 

Сајам студентске стручне праксе прилика је да се Служба Повереника представи већем броју студената Правног факултета који показују интересовање за бављење областима слободног приступа информацијама и заштите података о личности.

Делимо са вама импресије једног од студената о пракси, и с радошћу вас очекујемо и ове године: 

“Веома ми је корисно и сазнање да је Повереник доказ да право није наука репресије и принуде, већ је он, нарочито сада, у ери дигитализације, чувар појединца у мору злоупотреба личних података. Један од мојих закључака након обављене праксе је и тај да је задатак Повереника да „чува“ појединца чак и од саме државе. На веома стручан и вешт, али пре свега занимљив и приступачан начин су нам предавачи приближили рад овог органа, његову улогу не само у систему, већ и на нивоу појединца и свакодневног живота, што сматрам да је било од велике користи како би се стекла једна шира слика о важности Повереника у друштву уопште. Све је то допринело да након завршене праксе наставим да се информишем о раду и надлежностима овог државног органа, законима и подзаконским актима којима је уређена ова област, која ми је постала веома занимљива.“

 

 

Сличне објаве


Ћаскање