Стицање јединственог искуства у служби Повереника за заштиту равноправности

Служба Повереника једино је специјализовано државно тело које се бави заштитом од дискриминације, а студенти и студенткиње који дођу на праксу у прилици су да се ближе упознају са појмом дискриминације и механизмима заштите од дискриминације као и да

Стицање јединственог искуства у служби Повереника за заштиту равноправности

Служба Повереника једино је специјализовано државно тело које се бави заштитом од дискриминације, а студенти и студенткиње који дођу на праксу у прилици су да се ближе упознају са појмом дискриминације и механизмима заштите од дискриминације као и да се додатно сензибилишу за рад са особама које су у највећем ризику од дискриминације

 Стручна служба Повереника за заштиту равноправности је најбоље место за обављање стручне праксе за оне студенте које интересује област људских права, заштита и унапређење остваривања људских права. Тако је, у 2021/2022. школској години, Повереник омогућиo реализацију стручне праксе за четворo студената и студенткиња и то двоје са Правног факултета и двоје са Факултета политичких наука, а предвиђено је да стручну праксу могу да похађају и студенти журналистике и Економског факултета.

 Како је служба Повереника за заштиту равноправности једино специјализовано државно тело које се бави заштитом од дискриминације и унапређењем равноправности, обављање студентске праксе у том телу пружа јединствено искуство студентима који ни у једном другом државном органу не могу стећи искуство из ове области. Повереник за заштиту равноправности је омогућио студентима и студенткињама на стручној пракси да се упознају са притужбама грађана и грађанки због дискриминације, као и да се, кроз ове случајеве, упознају и са начином рада и правном анализом прописа и судске праксе. Студенти и студенткиње  у прилици су били да се ближе упознају са појмом дискриминације и механизмима заштите од дискриминације, али оно што је најважније, да се додатно сензибилишу за рад са особама које су у највећем ризику од дискриминације.

 Сајам стручне праксе је значајан за студенте ради стицања нових искустава, вештина и знања пре уласка у професионални живот, а Повереник за заштиту равноправности кроз овогодишњи Сајам има прилику да се представи и приближи младима, као и да кроз непосредну сарадњу оствари контакте са потенцијалним будућим сарадницима. Такође, Сајам представља одличну прилику да се укаже на значај поштовања људских права, као и на чињеницу да су последице дискриминаторног поступања увек тешке. 

 

Сличне објаве


Ћаскање