СТУДЕНТСКА ПРАКСА У СЛУЖБИ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ - СИНЕРГИЈА СТУДЕНАТА И МЕНТОРА

Синергијом искуства, знања и нове енергије студентска пракса је успешно реализована у Народној скупштини, кући свих грађана и највишем законодавном телу у земљи

СТУДЕНТСКА ПРАКСА У СЛУЖБИ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ - СИНЕРГИЈА СТУДЕНАТА И МЕНТОРА

Синергијом искуства, знања и нове енергије студентска пракса је успешно реализована у Народној скупштини, кући свих грађана и највишем законодавном телу у земљи

 

Студенти Факултета политичких наука, Електротехничког и Правног факултета Универзитета у Београду, искористили су прилику да обаве праксу у Служби Народне скупштине, у Одељењу за спољне послове, Одсеку за информационо-комуникационе технологије и Одељењу за општа друштвена питања – у Одбору за заштиту животне средине. Са сваког од наведених факултета праксу је обављао по један студент, сарађујући са  запосленима који имају вишегодишње искуство за сваку појединачну област рада. 

У Одељењу за спољне послове полазници су детаљно упознати са начином остваривања међународне сарадње и спољних послова за које је надлежна Народна скупштина, док су у Одељењу за електронику, телекомуникације и информатику остваривали увид у опрему којом располаже Служба Народне скупштине у области система информационо-комуникационе технологије, локалних мрежа, е-Парламента, конференцијских и других електронских система као и начином обезбеђивања информационе безбедности у Служби Народне скупштине.

У државном органу који је задужен за законодавну власт, за студента са Правног факултета  свакако је било најзначајније да се упозна са радом који се одвија у Служби Народне скупштине у Сектору за законодавство. Студент је упознат са законодавним процесом кроз област рада Одељења за општа друштвена питања, такође представљена су му интерна акта која доноси генерални секретар као руководилац државног органа, а којима се даље уређују одређена питања важна за функционисање Службе Народне скупштине. Имао је прилике да се упозна са радом одбора као сталних радних тела, анкетних одбора и комисија као привремених радних тела,  да присуствује седницама одбора где се одвија један од најважнијих облика рада Народне скупштине као и да испрати седнице одбора ван седишта Народне скупштине. Студент се упознао и са јавним  слушањем као делом законодавног процеса, као и са контролном функцијом, једном од четири функције у оквиру надлежности Народне скупштине, кроз тромесечно извештавање о раду надлежног министарства. 

Студенти су од стране запослених оцењени као високо мотивисани и заинтересовани за учествовање у свим активностима, испољавали  су интересовање за све области рада и дали свој допринос где год је то било могуће. 

Ментори су без дилеме оценили залагање и рад ових младих људи као користан и освежавајући због специфичне енергије и начина размишљања карактеристичног за младе људе. 

Сви студенти који су обављали праксу у Служби Народне скупштине упознати су са функцијама Народне скупштине и механизмима помоћу којих их Народна скупштина остварује, као и са процедурама рада које су прописане Пословником Народне скупштине. Такође, упознати су са правима и обавезама државних службеника као и потреби доношења стратегијских докумената којима се руководи рад Службе Народне скупштине наредних неколико година. 

У разговору са колегама које су учествовале у Програму студентске праксе 2021/2022. овај вид праксе препознат је као догађај од изузетног значаја. Евидентно је задовољство и изражена нада да ће се овај вид усавршавања студената наставити јер је препознат као идеалан начин за стицање искустава и приближавање институције студентима.  Пракса је оцењена као врло корисна и сврсисходна пре свега због прилике да млади људи своје теоријско знање које стичу на факултетима примене и у пракси. Посебно је изражено задовољство што се студентска пракса реализовала и у Народној скупштини, и што ће се и у будућности наставити. 

Сличне објаве


Ћаскање