Univerzitet u Kragujevcu – raspisan konkurs za studentsku stručnu praksu u javnoj upravi

Za studente Univerziteta u Kragujevcu na raspolaganju je 43 mesta za stručnu praksu u 7 organa javne uprave. Rok za prijavu 15. januar 2023.

Univerzitet u Kragujevcu – raspisan konkurs za studentsku stručnu praksu u javnoj upravi

Univerzitet u Kragujevcu, u skladu sa Programom saradnje u pružanju podrške javne uprave visokoškolskim ustanovama za 2022/23. godinu, zaključenim između Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Univerziteta, raspisuje
Konkurs za izbor studenata za pohađanje Studentske stručne prakse u javnoj upravi 2022/23. godine.

Konkurs je namenjen studentima na studijama prvog i drugog stepena.

Stručna praksa se realizuje u toku akademske 2022/23. godine, u periodu od 16. februara do 30. juna 2023. godine, u realnom radnom okruženju, u državnim ili drugim organima učesnicima programa.  

Studenti polaznici stručne prakse pohađaju praksu u trajanju do 80 časova (četiri nedelje po četiri časa dnevno), a realizaciju prakse zajednički koordiniraju supervizor iz javne uprave i mentor sa visokoškolske ustanove.

Za studente Univerziteta u Kragujevcu dostupno je ukupno 43 mesta za obavljanje prakse u sledećih 7 državnih organa učesnika Programa:

1.Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave
2.Uprava carina
3.Gradska uprava Grada Kragujevca
4.Gradska uprava Grada Smederevo
5.Gradska uprava Grada Užice
6.Gradska uprava Grada Kraljevo
7.Raški upravni okrug

Pregled dostupnih institucija i broja mesta za pohađanje prakse možete pogledati ovde.

 

Rok za prijavu: 15. januar 2023. godine

 

Dokumenta potrebna za prijavu:

1. Popunjen prijavni formular (formular možete preuzeti na dnu ovog teksta)

2. Potvrda sa fakulteta o trenutnom statusu (u potvrdi je neophodno da bude navedena prosečna ocena ostvarena tokom studija, dužina trajanja studija i broj položenih ispita).

3. Za studente master studija – pored potvrde da ste studenti master studija, potrebno je dostaviti i kopiju uverenja o diplomiranju.

Prijavu je moguće podneti lično u prostorijama Centra za razvoj karijere (zgrada Rektorata, Jovana Cvijića bb, II sprat) ili elektronskim putem na mejl razvojkarijere@kg.ac.rs.

Univerzitet u Kragujevcu, u saradnji sa mentorom sa visokoškolske institucije, sprovodi proces selekcije i izbora studenata za pohađanje stručne prakse u skladu sa dostupnim brojem mesta, a na osnovu ostvarenog akademskog uspeha i broja položenih ispita.

Studentima koji sa uspehom završe program izdaje se potvrda o obavljenoj stručnoj praksi, koju potpisuju mentor i supervizor.

Student – polaznik prakse ima obavezu zaštite i čuvanja tajnosti svih podataka do kojih je došao u pohađanju stručne prakse, kako u periodu trajanja stručne prakse, tako i nakon njenog završetka.

Student u državnom ili drugom organu za vreme provedeno na stručnoj praksi ne ostvaruje pravo na naknadu, po bilo kom osnovu, kao ni pravo na osiguranje od povreda na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom, radi obezbeđivanja naknade štete.

Program Studentske stručne prakse u javnoj upravi sprovodi se kao vid podrške javne uprave visokoškolskim ustanovama da svojim studentima omoguće da pored teorijskih znanja, steknu i praktične veštine (koje su predviđene u ishodima učenja na studijskim programima koji ih osposobljavaju za razvoj i primenu naučnih i stručnih dostignuća).

 

Za sva dodatna pitanja stojimo Vam na raspolaganju putem mejla razvojkarijere@kg.ac.rs ili telefona 034 300 425.

 

Registrujte se na virtuelnoj zajednici studentske stručne prakse i imaćete mogućnost da na sajtu postavljate pitanja i komentare, kao i da budete redovno informisani o prilikama za obavljanje prakse u javnoj upravi. 

Dokument Preuzmi
prijavni-formular-2_1670574088 Preuzmi

0 Komentari

Slične objave


Ćaskanje