Универзитет у Крагујевцу – расписан конкурс за студентску стручну праксу у јавној управи

За студенте Универзитета у Крагујевцу на располагању је 43 места за стручну праксу у 7 органа јавне управе. Рок за пријаву 15. јануар 2023.

Универзитет у Крагујевцу – расписан конкурс за студентску стручну праксу у јавној управи

Универзитет у Крагујевцу, у складу са Програмом сарадње у пружању подршке јавне управе високошколским установама за 2022/23. годину, закљученим између Министарства државне управе и локалне самоуправе и Универзитета, расписује
Конкурс за избор студената за похађање Студентске стручне праксе у јавној управи 2022/23. године.

Конкурс је намењен студентима на студијама првог и другог степена.

Стручна пракса се реализује у току академске 2022/23. године, у периоду од 16. фебруара до 30. јуна 2023. године, у реалном радном окружењу, у државним или другим органима учесницима програма.  

Студенти полазници стручне праксе похађају праксу у трајању до 80 часова (четири недеље по четири часа дневно), а реализацију праксе заједнички координирају супервизор из јавне управе и ментор са високошколске установе.

За студенте Универзитета у Крагујевцу доступно је укупно 43 места за обављање праксе у следећих 7 државних органа учесника Програма:

1.Министарство државне управе и локалне самоуправе
2.Управа царина
3.Градска управа Града Крагујевца
4.Градска управа Града Смедерево
5.Градска управа Града Ужице
6.Градска управа Града Краљево
7.Рашки управни округ

Преглед доступних институција и броја места за похађање праксе можете погледати овде.

 

Рок за пријаву: 15. јануар 2023. године

 

Документа потребна за пријаву:

1. Попуњен пријавни формулар (формулар можете преузети на дну овог текста)

2. Потврда са факултета о тренутном статусу (у потврди је неопходно да буде наведена просечна оцена остварена током студија, дужина трајања студија и број положених испита).

3. За студенте мастер студија – поред потврде да сте студенти мастер студија, потребно је доставити и копију уверења о дипломирању.

Пријаву је могуће поднети лично у просторијама Центра за развој каријере (зграда Ректората, Јована Цвијића бб, II спрат) или електронским путем на мејл razvojkarijere@kg.ac.rs.

Универзитет у Крагујевцу, у сарадњи са ментором са високошколске институције, спроводи процес селекције и избора студената за похађање стручне праксе у складу са доступним бројем места, а на основу оствареног академског успеха и броја положених испита.

Студентима који са успехом заврше програм издаје се потврда о обављеној стручној пракси, коју потписују ментор и супервизор.

Студент – полазник праксе има обавезу заштите и чувања тајности свих података до којих је дошао у похађању стручне праксе, како у периоду трајања стручне праксе, тако и након њеног завршетка.

Студент у државном или другом органу за време проведено на стручној пракси не остварује право на накнаду, по било ком основу, као ни право на осигурање од повреда на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом, ради обезбеђивања накнаде штете.

Програм Студентске стручне праксе у јавној управи спроводи се као вид подршке јавне управе високошколским установама да својим студентима омогуће да поред теоријских знања, стекну и практичне вештине (које су предвиђене у исходима учења на студијским програмима који их оспособљавају за развој и примену научних и стручних достигнућа).

 

За сва додатна питања стојимо Вам на располагању путем мејла razvojkarijere@kg.ac.rs или телефона 034 300 425.

 

Региструјте се на виртуелној заједници студентске стручне праксе и имаћете могућност да на сајту постављате питања и коментаре, као и да будете редовно информисани о приликама за обављање праксе у јавној управи. 

Dokument Преузми
prijavni-formular-2_1670574088 Преузми

0 Коментари

Сличне објаве


Ћаскање