О СТУДЕНТСКОЈ СТРУЧНОЈ ПРАКСИ

На Сајму студентске стручне праксе у јавној управи 9. новембра биће представљени сви органи учесници Сајма и њихова понуда стручне праксе. 

О СТУДЕНТСКОЈ СТРУЧНОЈ ПРАКСИ

Зашто је студентска стручна пракса важна  и шта јавна управа нуди студентима?

Стручна пракса је обавезни елемент студија на свим високошколским установама у Србији.

У академској 2022/2023. години јавна управа пружа прилику студентима 5 државних универзитета (Универзитет у Београду, Универзитет у Крагујевцу, Универзитет у Нишу, Универзитета у Новом Саду и Државни универзитет у Новом Пазару) да своју стручну праксу похађају у једном од 56 органа јавне управе.  У понуди је 794 места за стручну праксу.

На Сајму студентске стручне праксе у јавној управи 9. новембра биће представљени сви органи учесници Сајма и њихова понуда стручне праксе. 

 Сајам ће се одржати као онлајн догађај, на посебно креираној виртуелној платформи која изгледа као здање Народне скупштине Републике Србије, према програму који ће омогућити интерактивану и динамичну манифестацију, са великим бројем истовремених сесија, тематских трибина и панела, чет и видео посете штандовима органа и универзитета учесника Сајма.

Како је Сајам студентске стручне праксе у јавној управи изгледао прошле године можете да погледате ОВДЕ

 Студентска стручна пракса спроводи се кроз програм стручне праксе у оквиру ког студент стиче практична знања у областима из делокруга органа о којима већ има усвојена теоријска знања у настави.

Поред тога, стручна пракса је конципирана тако да студенту омогући да се у контакту са реалним радним окружењем, припреми за излазак на тржиште рада, оријентише и позиционира у будућем професионалном окружењу.

Програм стручне праксе обухвата два сегмента:

-  Уводни програм стручне праксе, у оквиру ког се студент упознаје са делокругом, надлежностима и пословима органа, унутрашњом организацијом органа, прописима који уређују области у делокругу органа, али и са правима, дужностима и правилима етичког понашања запослених у органу.

-  Индивидуални програм стручне праксе, у оквиру ког студент остварује праксу кроз практичан рад (учествује у извршењу конкретних пословa и задатака у надлежности организационе јединице у којој похађа стручну праксу), уз подршку супервизора стручне праксе – запосленог у органу, који има менторска искуства, потребне вештине и способности за пренос знања на студенте полазнике праксе. 

У оквиру програма стручне праксе може се организовати и завршна сесија "Управа у теорији и пракси" (или друга слична секција), на којој студент излаже резултате рада остварене на одабрану тему из области у делокругу органа у којој је пракса остварена.

 Период реализације стручне праксе

16. фебруар - 30. јун 2023. године

Трајање стручне праксе

Студенти полазници стручне праксе похађају праксу у трајању до 80 часова (четири недеље по четири часа дневно). О похађању стручне праксе, студенту се издаје потврда о обављеној стручној пракси, која обезбеђује одређени број ЕСПБ, у складу са прописима.

 Зашто се спроводи стручна пракса?

Процесом студентске стручне праксе омогућава се постепени развој и примена знања и вештина у одређеним областима.

Обављање стручне праксе је обавезан елемент студија свих студената високошколских установа. 

Основни разлог и сврха извођења стручне праксе је да осигура полазницима прилику да унапред упознају и стекну практична знања и искуства.

Основни циљеви обављања стручне праксе су:

→  Обезбедити студентима прилику да у току обављања стручне праксе опсервирају примену различитих знања у функционисању организације на свим њеним нивоима;

→  Помоћи студентима у процесу изградње и јачања самопоуздања кроз употребу знања и вештина стечених током студија;

→ Омогућити студентима да разумеју окружење организације и различите радне амбијенте, кроз преузимање свакодневних одговорности за одређене послове;

→ Осигурати обуке које обезбеђују симултани развој теоретских и практичних знања, што помаже у професионалном развоју;

→ Пружити студентима прилику за истраживање и стицање аутентичног радног искуства, што је од изузетне важности за наредну фазу њихове професионалне каријере и образовање током читавог живота.

Мапа пута у рeализацији стручне праксе 2022/2023.

Припрема текста конкурса  за избор студената за похађање стручне праксе
НОВЕМБАР 2022.
Доношење одлуке о расписивању конкурса за избор студената за похађање стручне праксе
ДЕЦЕМБАР 2022.
Објављивање конкурса и на виртуелној заједници 

Студентска стручна пракса у јавној управи -   2022/2023
ДЕЦЕМБАР 2022.
Селекција и избор студената за похађање стручне праксе
ЈАНУАР 2023.
Достављање упута органима  за похађање стручне праксе
ДО 15. ФЕБРУАРА
Организовање и спровођење стручне праксе у јавној управи
16. ФЕБРУАРА - 30. ЈУНА 2023.
Издавање потврда о похађању стручне праксе
НАКОН УСПЕШНО ЗАВРШЕНЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ
 

Сличне објаве


Ћаскање