Пракса у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Студенти Београдског и Нишког универзитета на пракси у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Пракса у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Студенти Правног факултета Универзитета у Београду и Факултета заштите на раду Универзитета у Нишу су током школске 2021/2022. године похађали стручну праксу у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, у Сектору за пензијско и инвалидско осигурање и у Управи за безбедност и здравље на раду.  

Током четири недеље трајања праксе, у Сектору за пензијско и инвалидско осигурање, студенти су били у прилици да се упознају са начинима припреме материјала за израду нацрта закона у области пензијског и инвалидског осигурања и добровољног пензијског осигурања, стручних мишљења у вези са применом прописа и међународних уговора о социјалној сигурности, годишњих и периодичних извештајa о раду, процедуром закључивања међународних уговора и административних уговора из области социјалне сигурности. 

Такође, били су у прилици да, под надзором супервизора, стекну увид у процедуре сарадње са унутрашњим организационим јединицама Министарства и другим државним органима, а ради припреме преговора за закључивање међународних уговора о социјалној сигурности као и друге послове.

Студент завршне године ОАС–Заштита на раду са Факултета заштите на раду у Нишу стручну праксу похађао је у Управи за безбедност и здравље на раду где се упознао са начином прикупљања и анализирања подата о повредама на раду, професионалним обољењима, болестима у вези са радом и појавама које утичу на здравље запослених. Такође, видео је и на који начин се у Управи организују саветовања и едукације запослених и како се ова тема промовише у јавности.

Стручном праксом у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања координирали су супервизори стручне праксе, државни службеници запослени у Сектору за пензијско и инвалидско осигурање и у Управи за безбедност и здравље на раду.   

0 Коментари

Сличне објаве