СТРУЧНА ПРАКСА У МДУЛС ПРИЛИКА ДА СЕ СТУДЕНТИ УПОЗНАЈУ КАКО ДО УПРАВЕ ПО МЕРИ СВИ

Стручна пракса у МДУЛС била је обострано позитивно искуство за петнаесторо студената универзитета у Београду, Крагујевцу, Нишу и Новом Саду и запослене у Министарству и место сусрета позитивне енергије, размене знања и идеја

СТРУЧНА ПРАКСА У МДУЛС ПРИЛИКА ДА СЕ СТУДЕНТИ УПОЗНАЈУ КАКО ДО УПРАВЕ ПО МЕРИ СВИ

Прошлогодишњи циклус студентске стручне праксе у јавној управи пружио је јединствену прилику студентима факултета универзитета у Београду, Крагујевцу, Нишу и Новом Саду да се кроз једномесечну праксу у Министарству државне управе и локалне самоуправе упознају са важним реформским процесима, пројектима и задацима овог министарства који имају за циљ трансформацију наше јавне управе у модерну, ефикасну, дигиталну и транспарентну јавну управу која у центар свог деловања ставља задовољење потреба грађана и привреде, пружањем ефикасних и све више е-услуга.

Петнаесторо студената – будућих дипломираних правника, политиколога и андрагога своју праксу остварили су у различитим организационим јединицама Министарства и Управном инспекторату, органу у саставу овог министарства.

У томе су их подржати супервизори стручне праксе – државни службеници Министарства, који имају богато менторско искуство и потребне вештине за пренос знања на студенте полазнике праксе.

Студенти су се најпре упознали са делокругом, надлежностима и пословима Министарства – од система државне управе и локалне самоуправе, инспекцијског надзора, електронске управе, матичних књига, јединственог бирачког списка, регистра грађана, регистра политичких странака, до управљања људским ресурсима и стручног усавршавања у јавној управи, али и са правима, дужностима и правилима етичког понашања запослених у државном органу.

Затим су кроз индивидуални рад са супервизорима стручне праксе добили могућност да у реалном радном окружењу, радом на конкретним пословима и задацима науче како своја теоријска знања да примене у пракси.

Студенти су као посебан квалитет ове праксе истакли да је важно што су видели како управа функционише, како настају стратешка документа у реформи јавне управе, како се координира неким реформским процесом, како функционише систем управног надзора, како примењујемо прописе и које процедуре спроводимо када одлучујемо о праву или обавези неког нашег грађанина, како се спроводи обучавање запослених у јединицама локалне самоуправе који најдиректније утичу на квалитетно пружање услуга грађанима, на пример матичара. 

Позитиван утисак на студенте оставили су експертни правни системи за подршку управном одлучивању и вођењу службених евиденција из надлежности Министарства, које су препознали као велики корак у модернизацији рада управе и приближавање најсавременијим управама у Европи и свету.

 „Верујемо да је пракса у Министарству државне управе и локалне самоуправе подржала наше колеге студенте да сагледају перспективу и могућности које пружа рад у овом министарству и да ће многи од њих пожелети да своју професионалну каријеру вежу управо за наше министарство“, јединствена је оцена супервизора стручне праксе.

Сличне објаве


Ћаскање